Nieuws
Contact

Welkom bij SWV Voortgezet Onderwijs

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck (VO3103) is binnen de genoemde gemeentes verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs. Dit doet ze samen met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Weert-Nederweert.
Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck bestaat uit twee schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs en zes schoolbesturen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Besturen en scholen.

De SWV'en PO en VO hebben ieder een eigen rechtspersoon. Zij werken gezamenlijk aan het realiseren van een doorgaand onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor de leerlingen in de regio Weert. De schoolbesturen binnen de beide SWV'en maken afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.
De beide besturen werken nauw samen. Er is voor gekozen om onder andere de ondersteuning van de samenwerkingsverbanden en de website samen in te richten. Het resultaat is de inrichting van het Centrum voor Onderwijszorg Weert en omgeving, kortweg Centroz.

Op deze site vindt u alle informatie over de beide samenwerkingsverbanden.
PrintPrinten